Directievoering

De directievoerder is vanaf de aanbesteding verantwoordelijk voor de voortgang van het project,
de organisatie, de techniek, de financiën en het voldoen aan de regelgeving.

Wij zorgen ervoor dat het project wordt gerealiseerd op basis van de contractstukken en wordt opgeleverd binnen de gestelde termijn en binnen het gestelde budget! Hiermee hebben we ervaring: bij kleine en grote projecten!


Mogelijke taken

1. Het vertegenwoordigen en behartigen van belangen van de opdrachtgever.
2. Het houden van toezicht en het bewaken van de kwaliteit en de voortgang van de uitvoering.
3. Het voorbereiden en leiden van bouwvergaderingen.
4. Notulering.
5. Het erop toezien dat het werk binnen de gestelde tijd wordt gerealiseerd.
6. Het beoordelen van aanbiedingen voor meer- en minderwerk, stelposten en verrekenbare hoeveelheden.
7. Het controleren en adviseren ten aanzien van de bouwtermijnen en de eindafrekening.
8. Het toezien op de tijdige levering en controle van revisiebescheiden, garantiebewijzen, installatie-

    instructies, onderhoudscontracten en dergelijke.