Standaard bestekken, Algemene Uitvoeringsvoorwaarden, Gedragscodes

Voor werkzaamheden welke regelmatig terugkomen is het handig te beschikken over een standaard bestek. Omdat in de praktijk de werkwijze, de toe te passen materialen en de technische visie per corporatie verschillen, worden op maat en naar wens bestekken geformuleerd.

 

Standaard bestekken

 

Planmatig onderhoud

Keuken-, badkamer en toiletrenovatie

Mutatieonderhoud

Schilderwerk en houtherstel

Installatiewerk

 

Ook is het aan te bevelen standaard uitvoeringsvoorwaarden en een gedragscode voor aannemers te hanteren. Met het samenstellen van dergelijke documenten hebben wij ervaring!

   

 

 

 

 

 

Referenties

 

Wonen Noordwest Friesland, Sint Annaparochie

Nijestee, Groningen

De Woonmensen, Apeldoorn