Standaard bestekken, Algemene Uitvoeringsvoorwaarden, Gedragscodes

Voor werkzaamheden welke regelmatig terugkomen is het handig te beschikken over een standaard bestek. De werkwijze, de toe te passen materialen en de technische visie verschillen.

Standaard bestekken

Planmatig onderhoud
Keuken-, badkamer en toiletrenovatie
Mutatieonderhoud
Schilderwerk en houtherstel
Installatiewerk

Ook is het aan te bevelen standaard uitvoeringsvoorwaarden en een gedragscode voor aannemers te hanteren. Met het samenstellen van dergelijke documenten hebben wij ervaring!Referenties

Wonen Noordwest Friesland, Sint Annaparochie
Nijestee, Groningen
De Woonmensen, Apeldoorn