Onderhoudsbeheer

Ontzorgen

Wij kunnen u helpen bij het inrichten van uw technish beheer. Ook kunnen wij voor u het onderhoudsbeheer overnemen.

Dagelijks onderhoud in de vorm van klachten worden opgelost en planmatig onderhoud wordt voorbereid en uitgevoerd.

Wij plannen het totale onderhoudstraject en managen we het gehele proces. Binnen de door u aangegeven kaders stellen wij taakstellende meerjarenbegrotingen op en bewaken wij het financiële budget.