Onderhoudsadvies

Op basis van onderzoek en afhankelijk van het beleid en het beoogde doel wordt een advies opgesteld voor nu of later uit te voeren onderhoud.

Centraal staan daarbij de vooraf vastgestelde uitgangspunten.
Per opdrachtgever en per complex is dit verschillend. Geen dikke rapporten en warrig taalgebruik, maar concreet en kostenbesparend.


Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan?


Stappenplan

1. Gesprek met opdrachtgever
2. Beoordelen woningen / gebouwen
3. Opname (inventarisatie en inspectie / bepalen omvang en kwaliteit)
4. Deskresearch (onderzoek, zo nodig netto contante waarde berekeningen, uitdenken van scenario’s)
5. Opstellen concept advies
6. Bespreken met opdrachtgever
7. Rapportage