Publicaties

Eigenaar Bureau C. Dijkstra - Cees Dijkstra - heeft vele publicaties geschreven in vakbladen MIX (doe-het-zelf branche), Renovatie & Onderhoud, Cobouw, Schildersblad en Gebouwbeheer.
Cees Dijkstra is redacteur van het Schildersblad en columnist en medewerker van Gebouwbeheer.

Artikelen
Tweewekelijks in Eisma’s Schildersblad
Zeswekelijks in Gebouwbeheer
Incidenteel in Glas in Beeld en Cobouw

Geredigeerd en / of deels geschreven
Hogere Bouwkunde Jellema serie
Handboek Onderhoud Woningbouw Delwel

Boeken op eigen naam

Acrylaatdispersieverf op hout (per e-mail digitaal aan te vragen)
Vademecum Verf
Project Planmatig Onderhoud
Vaktaalwoordenboek Ne En Du Fr