Meerjarenonderhoudsplanning

Op basis van een opname verzorgen wij onderhoudsplanningen en begrotingen. Volgens uw systematiek en desgewenst afgestemd op uw softwareprogramma.

Uitgebreid of op hoofdlijnen. Dat laatste biedt vaak beter inzicht en kan beslissingen vereenvoudigen.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Lees ook de PDF 'Houd het simpel'.Referenties

De Wieren
Gemeente Groningen
Wonen Zuidwest Friesland
WoonFriesland
SoW Kerken