Bindend advies

Bij een bindend advies spreken de partijen af dat een onpartijdig deskundige (de bindend adviseur) vaststelt wat de verplichtingen tussen hen zijn. een dergelijk (bindend) advies kan een goed alternatief zijn voor een procedure bij de rechter.

Er kan geen bindend advies worden gegeven op initiatief van slechts een van de partijen.

Alle partijen verklaren zich door ondertekening van een aanvraagformulier bij voorbaat gebonden te zijn aan het advies dat de bindend adviseur zal geven. Vandaar de aanduiding bindend advies.


Een aanvraagformulier kunt u hiernaast downloaden.