Geschillen

Meerwerk en onvoldoende kwaliteit zijn de meest voorkomende aspecten bij geschillen.
Bij bouwgebreken of een verstoorde relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen wij van dienst zijn. Bureau C. Dijkstra werkt hierbij oplossingsgericht.


Stappenplan

1. Inventarisatie van de situatie en het geschil eenduidig vastleggen
2. Bestuderen van de aanwezige informatie
3. Inspectie
4. Concept bouwkundig rapport en eventueel kostenraming van herstelwerkzaamheden
5. Bespreking met opdrachtgever
6. RapportageIs het geschil van dien aard dat een procedure naar de rechter nodig lijkt, dan kan als alternatief gekozen worden voor een bindend advies. Een gang naar de rechter is dan niet nodig.