Bindend advies

Bij een bindend advies spreken partijen af dat een onpartijdig deskundige (de bindend adviseur) vaststelt wat de verplichtingen zijn. Een dergelijk (bindend) advies kan een goed alternatief zijn voor een procedure bij de rechter.

Er kan geen bindend advies worden gegeven op initiatief van slechts een partij.

Alle partijen verklaren zich door ondertekening van het formulier 'Verzoek om bindend advies' gebonden te zijn aan het advies dat de bindend adviseur zal geven.


Dit formulier kunt u hiernaast downloaden.