Vastgoedbeheerders

Succesvol vastgoedbeheer start met hoogwaardig technisch beheer.
Bureau C. Dijkstra kan u bij dit beheer deskundig adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Wij kunnen u dit beheer ook helemaal uit handen nemen. In dat geval plannen wij het totale onderhoudstraject en managen we het gehele proces. Binnen de door u aangegeven kaders stellen wij taakstellende meerjarenbegrotingen op en bewaken wij het financiële budget.

 


Diensten

 

Referenties

Beek Terschelling
Booij Kootstertille
Et Bientwark
GGZ
Kats en Mellema
Metrium Onderwijsdienstverlening

Vereniging Rehoboth Urk

SOW kerken
Strandheem
Van Hes
VvE Groningen
Wetterskip Fryslan