V&G-plannen

Vaak wordt de aannemer gevraagd om een V&G-plan. Maar een professionele opdrachtgever moet ook bepaalde V&G-zaken regelen! Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor onderhoudswerk. De volgende onderdelen zijn daarbij vaak verplicht:

1. Het opstellen en bijhouden van een V&G-dossier.
2. Het aanstellen van een V&G-coördinator ontwerpfase.
3. Het opstellen van een V&G-plan ontwerpfase.
4. Het melden van een werk bij de Arbeidsinspectie.
5. Het aanstellen van een V&G-coördinator uitvoeringsfase.
6. Het beoordelen van het V&G-plan uitvoeringsfase van de aannemer.
7. Het controleren op veilig en gezond werken.

De beheerder heeft dus een actieve rol in het kader van de arbeidsomstandigheden vanaf het
ontwerp, gedurende de exploitatie, tot aan de sloop van het gebouw.

Bureau C. Dijkstra heeft ervaring met het opstellen van plannen en het realiseren van het doel: veilig en gezond werk uitvoeren. Ook is het mogelijk de systematiek in te richten op uw organisatie, zodat u bij elk werk de V&G zaken goed geregeld hebt.