Inspecties voor aan- of verkoop vastgoed

Een slimme stap bij het aankoopproces! Vraag Bureau C. Dijkstra naar een beoordeling van panden. Binnen korte tijd wordt het vastgoed bouwkundig en installatietechnisch middels een quick scan grondig beoordeeld.

Resultaat

1. Goed inzicht in de staat van onderhoud van het pand.
2. Op te nemen als ontbindende voorwaarde.
3. Te gebruiken bij het onderhandelingsproces en de afweging bij koop.

Verkoop

Bent u van plan panden te verkopen, dan is een bouwkundig rapport als onderlegger zinvol!
Een rapport over de staat van onderhoud geeft zekerheden voor beide partijen. Zowel gebreken als de conditie worden helder en bondig gerapporteerd.