Kostenbesparend onderhoud

Op verschillende manieren kunnen kosten bij onderhoud bespaard worden. Een jaar geen onderhoud uitvoeren is misschen wel de meest kostenbesparende maatregel. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om onderhoudskosten terug te dringen.

 

Voor verschillende opdrachtgevers wordt jaarlijks het geplande onderhoud beoordeeld en advies gegeven in het nemen van de juiste maatregelen. Kosten van dergelijke schouwingen verdienen zich snel terug.

 

 

Aanpak

 

1. Bespreken gepland onderhoud

2. Beoordeling werken middels quick scan

3. Uitwerken gegevens

4. Opstellen concept advies
5. Bespreken met opdrachtgever

6. Rapportage