Overheden

Overheden hebben vastgoed niet alleen als huisvesting, maar ook in exploitatie of voor latere ontwikkeling. Het gaat hierbij om scholen, musea, bioscopen, parkeergarages en vastgoed zoals woningen en bedrijfsgebouwen of kunstwerken zoals bruggen, sluizen en viaducten.


Het onderhoudsbeleid kan per gebouw verschillend zijn. Het beleid is het uitgangspunt voor het onderhoud. Tevredenheid van de gebruiker of huurder van het vastgoed staat centraal.

 


Diensten

  

Referenties

Gemeente Groningen
Gemeente Almere
Gemeente Franekeradeel
Gemeente Rotterdam