Resultaatgericht onderhoud

Resultaatgericht onderhoud is populair en zou ten opzichte van traditioneel aanbesteden en uitvoeren belangrijke voordelen bieden. Naar onze mening wordt de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud echter niet aantoonbaar beter.

Desalniettemin kan resultaatgericht onderhoud voor de opdrachtgever wel voordelen bieden. De methode kan bijvoorbeeld een beter inzicht geven in het onderhoudsproces. Hierbij kunnen verbeteringen leiden tot een beter beheersbare kwaliteit. Met een passend plan van aanpak per complex levert dat op termijn besparingen op. Door duidelijke contractafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt de kwaliteit geborgd in de tijd.

Bij dit alles is het van groot belang om de regie in eigen hand te houden!

Wanneer u overweegt om de methodiek van resultaatgericht onderhoud te gaan hanteren, zijn wij graag van dienst om samen het proces te starten en in goede banen te leiden. In een persoonlijk gesprek lichten we onze rol graag nader toe.