Deskundig in bouw en onderhoud van vastgoed
Sinds 1999
Diensten
 • Directievoering / Toezicht / Begeleiding nieuwbouw, verbouw en onderhoud
 • Bouw- en Onderhoudsadvies
 • Gebouwbeheer
 • Meerjarenonderhoudsplanningen
 • Schade-onderzoek en -afhandeling
 • Energetica – thermografie
 • Inventarisatie / Inspectie NEN 2767
 • Begrotingen / Bestekken
 • Aanbesteden
 • Renovatieplannen
 • Risico-analyse
 • Asbesinventarisaties en -sanering
 • Sloopscenario's
 • Begeleiding RGVO / UAV-GC
 • EPA Advisering
 • Lezingen en cursussen

Opdrachtgevers
 • Overheden
 • Woningcorporaties
 • Vastgoedbeheerders
 • Onderwijs
 • Zorgsector
 • Aannemers
 • VvE's
Bureau C. Dijkstra BV
Koele 12
8426 NB Appelscha

(06) 20 44 91 40

info@bureaucdijkstra.nl